Grožio ir sveikatingumo verslas - nauja studijų programa! - Vilniaus verslo kolegija

Studijų programos

Grožio ir sveikatingumo verslas – nauja studijų programa!

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:

Verslo vadybos profesinio bakalauras

Studijų kryptis:

Verslas

Kreditai:

180 (ECTS)

Dėstymo kalbos:

Lietuvių / Anglų

Studijų trukmė:

Nuolatinės (dieninės)

3 metai

Metinė studijų lietuvių kalba kaina:

Nuolatinės (dieninės)

2200€

Stok ten kur įdomu! Grožio ir sveikatingumo verslas – tai platų spektrą veiklų apimantis paslaugų sektorius, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas asmeninei priežiūrai ir gerovei. Studijų metu įgytos žinios ir įgūdžiai suteiks jums galimybę kurti, valdyti ir plėtoti grožio bei sveikatingumo verslą tiek šalyje, tiek tarptautinėse rinkose, remiantis sveikos gyvensenos principais. Stok, studijuok ir sukurk sėkmingą ateitį grožio ir sveikatingumo sektoriuje!

Parengti sveikatingumo ir grožio verslo specialistus, gebančius organizuoti paslaugų teikimą sveikatingumo, grožio ir kūno tobulinimo srityse, profesinėje veikloje taikančius sveikos gyvensenos, gyvenimo kokybės gerinimo principus, turinčius žinių ir gebėjimų, būtinų savarankiškai ir atsakingai kurti, valdyti bei plėtoti verslą šalies ir tarptautinėse rinkose.

Baigęs studijas galėsi kurti sveikatingumo ir grožio sektoriui priklausantį verslą, nes turėsi ne tik vadybos, įmonių ekonomikos, rinkodaros ir finansų valdymo žinių, verslo organizavimo, paslaugų kokybės valdymo įgūdžių, bet ir specialiųjų sveikatingumo ugdymo ir grožio puoselėjimo žinių, gebėsi pasiūlyti paslaugas klientams siekiant jų fizinės, emocinės ir dvasinės sveikatos gerinimo.

Taip pat, gebėsi atlikti vartotojų elgsenos ir rinkos tyrimus, taikyti inovatyvius ir optimaliai efektyvius komunikacijos, kūrybiškumo ir verslumo modelius plėtojant sektoriaus įmonių veiklą, o taip pat – formuoti pozityvias klientų nuostatas savo sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo atžvilgiu vadovaujantis holistinio tobulėjimo dėsniais.

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai:

0,4

I dalykas

Matematika

0,2

II dalykas

Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

III dalykas

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

IV dalykas

Lietuvių kalba ir literatūra

Reikalingi dokumentai:

 • Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
 • Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
 • 1 Fotonuotrauka (3×4 cm)
 • Prašymas
 • Registracijos mokestis 60 €
 • Ekonomikos pagrindai 5 ECTS
 • Aplinkos saugos valdymas 3 ECTS
 • Profesinė užsienio kalba 5 ECTS
 • Visuomenės sveikatos politika 3 ECTS
 • Sveikos gyvensenos organizavimas 8 ECTS
 • Vadyba 5 ECTS
 • Paslaugų marketingas 6 ECTS
 • Verslo etika 3 ECTS
 • Verslo teisė 5 ECTS
 • Sveikatingumo priemonės ir technologijos 4 ECTS
 • Vartotojų poreikiai ir elgsena 4 ECTS
 • Finansai ir finansų valdymas 5 ECTS
 • Įmonių ekonomika 6 ECTS
 • Socialinių tyrimų metodologija 4 ECTS
 • Personalo valdymas 4 ECTS
 • Pardavimų valdymas 4 ECTS
 • Sveikatingumo verslo organizavimas 6 ECTS
 • Paslaugų kokybės valdymas 3 ECTS
 • Grožio verslas 6 ECTS
 • Mokomoji profesinės veiklos praktika 12 ECTS
 • Darbo sauga ir higiena 4 ECTS
 • Sveikatingumo paslaugų kainodara 4 ECTS
 • Baigiamoji profesinės veiklos praktika 21 ECTS
 • Baigiamasis darbas 9 ECTS

Įmonės, kuriose dirba VVK studentai:

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983